Python Meetup: Domáca automatizácia s Pythonom [3.11.2020]

Témou nášho prvého online meetupu je využitie Pythonu v domácej automatizácii.

Richard nám v prvej prednáške spraví všebecnejšie into do tejto témy a predstaví najobľúbenejšie jednodoskové počítače a mikrokontrolery (kde môžeme spustiť Python). Ukáže aj základné senzory, aby sme mali predstavu, čo všetko sa dá vytvoriť. Ďalej preskúma možnosti, ako dáta z takýchto zariadení zhromaždiť a automatizovať akcie na základe zozbieraných dát. Táto prednáška je šitá na mieru ľuďom, ktorí majú záujem začať s domácou automatizáciou, alebo si len urobiť predstavu ako prepojiť programovanie s fyzickým svetom.

Marek sa v druhej prednáške zameria na programovanie ESP32/ESP8266 v MicroPythone. Ten je obzvlášť vhodný pre začiatočníkov, ktorí by si chceli začať budovať inteligentnú domácnosť úplne od základov. Prejdeme si, ako pripojiť a naprogramovať najbežnejšie používané senzory, ako pripojiť zariadenie k WiFi a ako pomocou protokolu MQTT posielať dáta na server alebo do cloudu. Budeme sa venovať aj bezpečnosti takejto komunikácie.

Harmonogram:
18:30 Úvod (Marek Mansell)
18:40 Prednáška 1: Python a domáca automatizácia (Richard Kellner)
19:10 Prednáška 2: MicroPython a ESP32/ESP8266 (Marek Mansell)
19:40 Voľná diskusia

Registrácia: https://www.meetup.com/pyconsk/events/274004709/
Jazyk: Meetup bude prebiehať v slovenskom jazyku
Forma: Google Meet (Link získate po registrácii na event)
Na otázky počas prednášok budeme využívať Sli.do

Ak máte nejaké otázky, kontaktujte nás mailom: info@pycon.sk