O kategórii: Komunita

Aktuálne informácie o Python meetupoch, webinároch, PyCon SK konferencii,…