ENTER - školenia pre učiteľov

V rámci projektu ENTER realizujú združenia SPy a eTeacher dva druhy školení.

Informačný webinár: Zistite viac o projekte ENTER micro:bit

Webináre budú slúžiť na krátku prezentáciu o micro:bitoch, zodpovedanie otázok o ich využití v školách a aj o tom, ako ich zakomponovať do výučby.

Obsah webináru:

  • Predstavenie projektov ENTER a Učíme s Hardvérom
  • Predstavenie BBC micro:bit
  • Ukážky aktivít/projektov s BBC micro:bit
  • Prostredia pre BBC micro:bit
  • Grantová výzva ENTER - ako sa zapojiť a ako zahrnúť micro:bity do výučby

Webináre prebiehajú v októbri - https://www.ucimeshardverom.sk/skolenia/

Školenia na BBC micro:bit pre učiteľov

Od novembra budeme pravidelne ogranizovať bezplatné školenia pre učiteľov, ktoré majú za cieľ detailne prejsť prácu s micro:bitmi a pripraviť na výučbu. Štandardne robíme takéto školenia fyzicky (po celom Slovensku), avšak kvôli COVID-19 budeme musieť časť školenia realizovať online. No aj takéto školenie môže byť plnohodnotné - podmienkou je, že v danom čase budete mať vlastnú sadu BBC micro:bit, a tak počas webináru budete môcť samostatne robiť jednotlivé aktivity z domu. Využívať budeme aj špeciálny nástroj na dištančnú výučbu – webovú stránku micro:bit classroom.

Aby ste z online školenia vyťažili maximum, odporúčame mať túto základnú sadu. Zároveň je táto sada vhodná aj pre dištančnú výučbu so žiakmi – každý žiak môže sadu dostať domov a pracovať na jednoduchých hardvérových projektoch podľa návodov na enter.study.

Školenia budú prístupné aj učiteľom, ktorí neuspejú v grantovej výzve (taktiež bezplatne).


Máte nejaké ďalšie otázky k danej téme? Spýtajte sa ich dolu pod príspevkom :slight_smile: