ENTER - inšpirácia aktivít/harmonogramu

Ako napísať harmonogram projektu? Jednoznačná odpoveď neexistuje, avšak gro projektu by malo byť využitie na hodinách informatiky (napr. podľa materiálov na enter.study a ucimeshardverom.sk), ktoré môžete obohať napríklad o niektoré z nasledujúcich vecí:

  • zapojením žiakov do micro:bit súťaže (tímová projektová práca),
  • motiváciou žiakov spraviť vlastné návody (textové, alebo video) na ich vlastné jednoduché micro:bit projekty (často krát je to viac o kreativite ako o technickej náročnosti),
  • spravením školskej výstavy micro:bit projektov pre žiakov iných tried,
  • starší žiaci môžu učiť mladších žiakov základy práce s micro:bitmi (rovesnícke učenie),
  • starší žiaci môžu učiť žiakov na inej škole základy práce s micro:bitmi (na lokálnej škole, kde nemajú micro:bity),
  • prepojením micro:bitov s nejakým iným predmetom (napr. matematika, fyzika… Toto ale môže vyžadovať koordináciu s učiteľom daného predmetu)

Máte nejaké ďalšie otázky k danej téme? Spýtajte sa ich dolu pod príspevkom :slight_smile: