ENTER - dištančné vzdelávanie

V súvislosti s COVID-19 je možné, že budete musieť krátkodobo alebo dlhodobo vyučovať dištančne. Našťastie, výučbu s micro:bitmi je možné realizovať aj dištančne.

Školenia pre učiteľov
Kvôli COVID-19 budú všetky školenia pre učiteľov v novembri až januári prebiehať dištančne (cez live webináre). Očakávame, že v tom čase už budete mať vlastnú sadu micro:bitov u seba doma a budete s ňou môcť počas webináru plnohodnotne pracovať.

Dištančná výučba - žiaci majú doma micro:bit sady
Podobne ako na školeniach budete môcť pracovať so žiakmi (micro:bity im v škole rozdáte, a budú doma s nimi pracovať). V tomto prípade odporúčame jednoduchú základnú sadu, vďaka ktorej žiaci môžu doma robiť aj pokročilejšie projekty. Micro:bit má na dištančnú výučbu aj špeciálnu vychytávku - “micro:bit Classroom” ucimeshardverom.sk/zacni/ucenie_na_dialku/

Dištančná výučba - žiaci nemajú doma micro:bit sady
Aj v prípade, že žiaci doma nemajú micro:bity, je možné s nimi preberať niektoré aktivity, a to pomocou simulátora v prostredí Microsoft MakeCode. Takáto výučba je ale veľmi “okresaná”.


Máte nejaké ďalšie otázky k danej téme? Spýtajte sa ich dolu pod príspevkom :slight_smile: